Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor District 10 bvba, eigenaar van District 10 CrossFit met adres op Leuvenselaan 464 3300 Tienen en gekend onder ondernemingsnummer 676515513

Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van District 10 CrossFit te accepteren en gelezen te hebben en een overeenkomst, hierna ook genoemd lidmaatschap Of abonnement, met District 10 CrossFit te hebben afgesloten aan de navolgende voorwaarden.

District 10 bvba